Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 1

Điện thoại chuối.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 2

Cafe sáng và đọc báo thời hiện đại.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 3

Có cả hệ thống tính toán lượng giấy vệ sinh còn bao nhiêu.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 4

Đưa hết các phím chức năng lên chuột để bàn phím nhỏ gọn hơn.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 5

Còn con chuột này lại có thêm camera.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 6

Điện thoại màn hình màu kiêm bật lửa.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 7

Smartphone hình quạt.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 8

Rồi đến hình con rắn.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 9

Cốc đa năng.

Những ý tưởng sản phẩm công nghệ kỳ cục ảnh 10

Thế này mới đúng nghĩa "notebook".

Theo Châu An (VNE)