Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo

Trong nhiếp ảnh, Silhouette là thuật ngữ chỉ các bức ảnh được chụp ngược sáng, trong đó chủ thể được chụp thường có màu xám hoặc tối (do ngược sáng) tương phản với ánh sáng nền trong ảnh.

Dưới đây là những hình ảnh ngược sáng tuy đơn giản nhưng đầy sáng tạo trong ý tưởng thực hiện, chất chứa nhiều cảm xúc lạ.

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 1

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 2

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 3

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 4

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 5

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 6

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 7

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 8

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 9

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 10

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 11

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 12

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 13

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 14

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 15

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 16

Những ý tưởng ảnh ngược sáng độc đáo ảnh 17

Theo Quỳnh Lâm - Ảnh: Webdesigner (VNE)