Những vị trí được trả hậu hĩnh nhất tại Apple

Những vị trí được trả hậu hĩnh nhất tại Apple ảnh 1

Trang Business Insider đã phân tích dữ liệu của Payscale về mức lương nhân viên Apple và tìm ra những vị trí nhận lượng cao nhất trong hệ thống.

Tất nhiên, danh sách này không bao gồm thu nhập cho các quan chức cấp cao nhất như Tim Cook, mà đương nhiên là nổi trội so với các hãng công nghệ khác căn cứ vào mức thu nhập khủng thời gian gần đây của Apple. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng dữ liệu của Payscale chỉ dựa trên những cuộc thăm dò về nền tảng công việc và thu nhập của nhân viên nên con số đưa ra chưa hẳn chính xác tuyệt đối.

Dưới đây là 10 công việc được trả công hậu hĩnh nhất ở Apple, bao gồm cả lương lẫn thưởng:

1. Giám đốc CNTT

Tổng thu nhập: 106,165 - 216,814 USD

Mức trung bình của ngành: $43,169 - $128,114

2. Kiến trúc sư phần mềm cấp cao

Tổng thu nhập: 101,903 - 217,068 USD

Mức trung bình thị trường: 87,924 - 174,714 USD

3. Giám đốc bán hàng khu vực

Tổng thu nhập: 75,856 - 218,457 USD

Mức trung bình thị trường: 62,451 - 238,270 USD

4. Kỹ sư thiết kế cơ khí cấp cao

Tổng thu nhập: 95,821 - 191,114 USD

Mức trung bình thị trường: 62,964 - 119,261 USD

5. Kỹ sư Hệ thống cấp cao

Tổng thu nhập: 90,228 - 190,450 USD

Mức trung bình thị trường: 69,117 - 141,135 USD

6. Kỹ sư phần mềm máy tính (phần mềm Hệ thống)

Tổng thu nhập: 57,071 - 192,610 USD

Mức thu nhập trung bình: 43,075 - 114,329 USD

7. Kỹ sư Thiết kế Phần cứng cấp cao

Tổng thu nhập: 103,946 - 173,405 USD

Mức trung bình thị trường: 75,270 - 145,398 USD

8. Kỹ sư thiết kế cơ khí

Tổng thu nhập: 83,319 - 174,468 USD

Mức trung bình thị trường: 43,602 - 84,787 USD

9. Kỹ sư phần mềm/Nhà phát triển/Lập trình cấp cao

Tổng thu nhập: 95,000 - 177,183 USD

Mức trung bình thị trường: 63,762 - 135,495 USD

10. Giám đốc dự án kỹ thuật

Tổng thu nhập: 74,435 - 176,128 USD

Mức trung bình thị trường: 50,415 - 131,221 USD

Theo Trọng Cầm (VNN)

Đọc thêm