Những ứng dụng thu tiền sẽ không có chữ ‘Free’

Những ứng dụng thu tiền sẽ không có chữ ‘Free’ ảnh 1

Việc thay đổi chế độ trên nút cài đặt của Apple được áp dụng nhằm giảm bớt sức ép từ phía các nhà quản lý khi người dùng có thể hiểu nhầm về ứng dụng miễn phí thật sự và ứng dụng miễn phí nhưng có chức năng trả tiền bên trong. Theo một số nguồn thông tin, trong thời gian tới nhiều khả năng trên Play Store của Google sẽ có điều chỉnh tương tự.

NV