Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 1

"Trang bạn sắp truy cập nhúng phần mềm phát nhạc nhưng không có nút Pause (ngừng). Bạn muốn tiếp tục?" - thông điệp mà nhiều người sử dụng muốn có khi mở một trang phát nhạc tự động.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 2

Không đủ bộ nhớ để xóa file Samples. Hãy xóa một vài file rồi thử lại.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 3

Bạn có muốn di con trỏ?.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 4

Bàn phím không phản ứng. Ấn phím bất kỳ để tiếp tục.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 5

File bị lây nhiễm: Microsoft Windows. Bạn có muốn xóa file?

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 6

Tiếp tục thực hiện lệnh "Xóa" sẽ xóa toàn bộ nội dung trong ổ cứng? Bạn muốn Tiếp tục hay Xóa?

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 7

Này người dùng máy tính, TV của bạn đang cô đơn đấy.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 8

Windows phát hiện bạn đang di chuột. Hãy khởi động lại máy tính.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 9

Bạn có muốn chuyển thư mục "Thùng rác" đến "Thùng rác"?

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 10

Windows 95 không thể nhận diện bàn phím. Hãy nhấn F1 để thử lại hoặc F2 để hủy.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 11

Người sử dụng lỗi. Hãy thay thế người sử dụng.

Những thông báo lỗi lạ thường trên Windows ảnh 12

Màn hình xanh đã thực hiện một thao tác trái phép. Cần đóng màn hình xanh.

(Theo VNE)

Đọc thêm