Những thắc mắc ngộ nghĩnh của người dùng Internet

Những thắc mắc ngộ nghĩnh của người dùng Internet ảnh 1

Ảnh: PersistenceUnlimited

Google, Bing và Yahoo đã công bố Michael Jackson là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2009. Còn danh sách mới của Ask.com tiết lộ nội dung mà mọi người hay hỏi nhất.

Thắc mắc về công nghệ

1. How do I make a Web site? (Cách tạo một website?)
2. What does URL stand for? (URL viết tắt của chữ gì?)
3. How do I find my IP address? (Cách tra địa chỉ IP của tôi?)
4. What is an RSS feed? (RSS feed là gì?)
5. How many megabytes are in a gigabyte? (Một GB bằng bao nhiêu MB?)
6. How do I delete my cookies? (Cách xóa cookies trên máy?)
7. What is JavaScript? (JavaScript là gì?)
8. What does FTP stand for? (FTP viết tắt từ chữ gì?)
9. What is a 3G network? (Mạng 3G là gì?)
10. What is a PDF file? (File PDF là gì?)

Những băn khoăn "lớn lao"

1. What is the meaning of life? (Ý nghĩa cuộc đời này?)
2. Why is the sky blue? (Vì sao bầu trời lại xanh?)
3. What is true love? (Tình yêu đích thực là gì?)
4. When will the world end? (Ngày tận thế của trái đất?)
5. Who am I? (Tôi là ai?)
6. Is there a God? (Chúa có thật không?)
7. Where do babies come from? (Trẻ con sinh ra từ đâu?)
8. Which came first, the chicken or the egg? (Con gà có trước hay quả trứng có trước?).
9. When will I die? (Khi nào tôi sẽ chết?)
10. What happens when you die? (Chuyện gì xảy ra khi bạn ra đi?)

Thắc mắc của trẻ con

1. What is love? (Tình yêu là gì?)
2. Where can I find ideas for a science project? (Tôi tìm ý tưởng cho bài tập khoa học ở đâu đây?)
3. How many inches are in a mile? (Một dặm bằng bao nhiêu inch?)
4. Is God real? (Chúa có thật chứ?)
5. What happened in history on my birthday? (Chuyện gì xảy ra trong lịch sử vào ngày sinh của tôi?)
6. Does my crush love me? (Người tôi thích có yêu tôi không?)
7. Is Santa Claus real? (Ông già tuyết có thật không?)

Theo Châu An (VNE)