Những tài khoản Gmail không sử dụng sẽ bị xử lý thế nào?

(PLO)- Vừa qua Google đã tiến hành thanh lọc các tài khoản gmail không sử dụng nhằm nâng cao tính bảo mật và chống các gmail.

Những tài khoản gmail không sử dụng sẽ bị xử lý.jpg
Những tài khoản gmail không sử dụng sẽ bị xử lý

Đọc thêm