Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 1

Luân trùng Rotifer Floscularia chụp bằng kỹ thuật soi kính hiển vi tương phản giao thoa vi sai.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 2

San hô sống Goniastrea.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 3

Trứng của con rệp Stinkbug.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 4

Buồng trứng và dạ con của ruồi giấm.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 5

Tảo cát Mediopyxis helysia, với nhân tế bào và các lạp lục vàng.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 6

Hạt giống trong một hồ nước sạch ở gần Moscow, Nga.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 7

Bề mặt một chiếc răng mèo với lớp màng nhầy bao quanh.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 8

Cái chân thứ 3 của một con ong mật cái (Eristalis tenax).

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 9

Mắt của con chuồn chuồn kim.

Những bức ảnh tuyệt đẹp về thế giới siêu nhỏ ảnh 10

Con sò điệp Argopecten lúc mới sinh.

Theo Hải Phong (VNN / Boston)