Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ

Kết quả là nhiếp ảnh gia sẽ có được những tấm hình như thể hiện hai thế giới riêng biệt được lồng vào nhau. Bộ ảnh dưới đây được chụp tự nhiên mà không cần đến Photoshop để ghép cảnh (nhiếp ảnh gia chỉ dùng phần mềm biên tập ảnh để thực hiện các thao tác khác như thu nhỏ kích cỡ, chỉnh màu sắc, ánh sáng...).

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 1

Ảnh: CityNnature.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 2

Ảnh: Dan Mountford.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 3

Ảnh: Xander-Blue.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 4

Ảnh: Mega_Therium.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 5

Ảnh: Valadj.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 6

Ảnh: Mega_Therium.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 7

Ảnh: dBLe.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 8

Ảnh: byCavalera.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 9

Ảnh: Invader Bob Sun.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 10

Ảnh: Psarokolis.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 11

Ảnh: theCarol.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 12

Ảnh: Mega_Therium.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 13

Ảnh: Kevinschoenmakers.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 14

Ảnh: slimmer_jimmer.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 15

Ảnh: monokowalla.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 16

Ảnh: Sunshine-gurl.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 17

Ảnh: MathematicalApproach.

Những bức ảnh "phơi sáng kép" kỳ lạ ảnh 18

Ảnh: Mega_Therium.

Theo Châu An (VNE)