Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 1

Giọt nước xanh. Ảnh: Alfuraih/1x.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 2

Kamejoko (một đòn trong Bảy viên ngọc rồng). Ảnh: Hodolomax/The Design Inspiration.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 3

Giai điệu tình yêu. Ảnh: Delacorr/The Design Inspiration.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 4
Bay lên nào. Ảnh: jojobatanesi/DeviantArt.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 5

Quá khứ. Ảnh: Keith/Flickr.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 6

Nấc thang lên thiên đường. Ảnh: Anton Chekalin/1x.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 7

Vũ điệu ballet với đàn chim. Ảnh: Eline Spek/The Design Inspiration.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 8

Cửa sổ tâm hồn. Ảnh: Stephen Poff/Flickr.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 9

Khát... Ảnh: wheeler/1x.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 10
Thời gian vụt trôi. Ảnh: Zsolt Furesz/1x.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 11

Chuỗi ngọc. Ảnh: Chema Madoz/Fabrik Project.

Những bức ảnh đỉnh cao về sự sáng tạo ảnh 12

Kéo khóa. Ảnh: ~macro-art/DeviantArt.

Theo Châu An - nguồn: SmashingApps (VNE)