Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 1

Phong cách bãi biển.

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 2

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 3

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 4

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 5

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 6

Phổ biến nhất là bốt điện thoại hình các con vật từ hổ, vẹt đến cá mập.

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 7

Hay các loại quả.

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 8

Cho người mê bia.

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 9

Bốt điện thoại hỗ trợ gọi toàn cầu.

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 10

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 11

Những bốt điện thoại ngộ nghĩnh khắp thế giới ảnh 12

Các bốt điện thoại không còn được ưa chuộng do sự nở rộ của điện thoại di động, khiến chúng cũng phải "di động" như thế này.

Theo Châu An - Ảnh: StrangeFun (VNE)

Đọc thêm