Nhiều thiết bị dự kiến được nâng cấp lên iOS 10

Nhiều thiết bị dự kiến được nâng cấp lên iOS 10 ảnh 1

Dưới đây là danh sách các thiết bị dự kiến được nâng cấp lên iOS 10 bao gồm iPhone 6S Plus, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2 và iPod Touch thế hệ 6.