Nhân viên Sở Thông tin - truyền thông phá hoại trang web tỉnh

Bộ Công an còn phát hiện có một hacker ở tỉnh khác cùng tham gia với Quan.

Kết quả điều tra bước đầu cho biết Quan đã xâm nhập hàng loạt trang thông tin thành phần trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh (www.travinh.gov.vn) gồm: Sở Nội vụ, Sở Khoa học - công nghệ, Hiệp hội các doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính... để thay đổi nội dung tin, bài hoặc đưa vào thông tin, hình ảnh khiêu dâm.

Hiện Sở Thông tin - truyền thông đang tiến hành kiểm điểm, kỷ luật Đảng đối với ông Quan.

Theo V.TR. (TTO)