Nhắc nhở "phố máy tính" về bản quyền

Trong công văn khuyến cáo gửi tới 13 công ty bán máy tính trên đường Võ Văn Tần, ngày 20/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định “các hành vi xâm phạm quyền tác giả các chương trình máy tính sẽ bị xử lý theo luật hiện hành”. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các công ty này thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ bản quyền tác giả với các chương trình máy tính.

Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch cho biết năm nay sẽ tăng cường mạnh mẽ các hoạt động bảo vệ quyền tác giả nhằm thực hiện chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ.

“Bản quyền phần mềm hiện vẫn là một trong những lĩnh vực bị xâm phạm nhiều nhất ở Việt Nam và chúng tôi tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan”, ông Thành nói.

Trong đó, ông Thành cho hay “các doanh nghiệp kinh doanh máy tính sẽ tiếp tục là đối tượng thanh tra bởi đây là một trong những kênh làm tăng tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm”.

Bên cạnh đó, ngày 18/2, đoàn thanh tra liên ngành của Bộ Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, và Bộ Công an đã thanh tra việc sử dụng phần mềm tại Công ty kinh doanh máy tính Thủy Linh trụ sở tại Hà Nội. Đoàn thanh phát hiện 36 máy tính của công ty này cài đặt chương trình Microsoft Window XP Professional 2002 không có bản quyền.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn khuyến cáo tới các công ty bán máy tính trên phố Thái Hà, Hà Nội.

Theo ICTNews