Người dùng trong nước có thể dùng Office mới

Office 365 sẽ xuất hiện tại Việt Nam sẽ có giá khoảng 1,6 triệu đồng sử dụng cho năm máy trong vòng một năm, tức là chưa đến 1.000 VND/ngày/máy. Bản Office mới có thể sử dụng trên năm thiết bị khác nhau. Ngoài ra, người dùng sẽ có 27 GB lưu trữ đám mây trên SkyDrive.

BÁ HUY

Đọc thêm