Người dùng mất niềm tin vào Samsung

Trong số đó có 8% nói rằng họ chuyển sang sử dụng Google Pixel, 30% sẽ mua iPhone để thay thế và 70% vẫn tiếp tục sử dụng smartphone Android nhưng của hãng khác. Đây chính xác là những gì Samsung đang lo sợ, liệu rằng chiếc Galaxy S8 có thể giúp công ty phục hồi trong một vài tháng tới?

Đọc thêm