Người dùng không lo mất mật khẩu Facebook

Theo đó, trong trường hợp chủ tài khoản Facebook quên password hoặc tài khoản Facebook bị “hack”. Chủ tài khoản có thể nhờ tới sự trợ giúp bạn bè để lấy lại quyền truy cập. Để thực hiện được thao tác này, người sử dụng cần vào cài đặt và thiết lập cho tối thiểu ba người bạn và tối đa năm người vào danh sách “Trusted Contacts”.

Người dùng không lo mất mật khẩu Facebook ảnh 1

Khi cần bạn bè trong danh sách “Trusted Contacts” giúp khắc phục quyền truy cập tài khoản, người sử dụng có thể đề nghị họ truy cập Facebook.com/recover.

NV