Người dùng iPhone có thể bị quay lén

Theo Neowin, khi người dùng cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập camera, nó có thể sử dụng cả hai camera trước và sau để chụp ảnh hoặc quay phim bất cứ lúc nào, sau đó gửi nội dung về máy chủ được chỉ định từ trước. Điều đáng nói là mọi hoạt động trên đều diễn ra âm thầm.

Đọc thêm