Người dùng hoang mang vì Facebook bị lỗi

Cụ thể, khi đăng một nội dung bất kì (văn bản, hình ảnh, liên kết…) lên trang Facebook cá nhân rồi nhấn Post (đăng), bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo lỗi There was a problem updating your status. Please try again in a few minutes (đã có sự cố khi cập nhật trạng thái của bạn. Vui lòng thử lại trong vài phút nữa).

Tình trạng này không chỉ xảy ra trên Facebook cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả fanpage. Tuy nhiên, khi bạn tag (gắn thẻ) bạn bè vào bài viết, họ vẫn có thể thấy được nội dung nhưng trên trang cá nhân lại không xuất hiện bài viết.

Khi kiểm tra tình trạng Facebook tại trang web http://downdetector.com, có khá nhiều người dùng báo cáo về sự cố tương tự như không thể đăng status, không cập nhật được nội dung hoặc chia sẻ liên kết… Lưu ý, tình trạng này chỉ xảy ra trên máy tính, không ảnh hưởng khi bạn đang sử dụng Facebook bằng smartphone.

Hiện tại, phía Facebook vẫn chưa đưa ra bất kì lời giải thích nào liên quan đến sự cố trên. 

Kỷ Nguyên Số sẽ liên tục cập nhật về vấn đề này trong những bài tiếp theo.

Đọc thêm