Người dùng Android ít từ bỏ thiết bị

Người dùng Android ít từ bỏ thiết bị ảnh 1

Trong khi đó Apple lại thua kém hơn khi chỉ giữ chân được 78% người dùng. Không nằm ngoài bất ngờ, BlackBerry chỉ giữ chân được 4% người dùng trong vòng hai năm qua, còn Microsoft dù rất cố gắng nhưng cũng đã để mất 4/5 lượng người dùng của mình.

NV