Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất?

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 1

Số 1: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 2

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 233%.

Dân số: 4,6 triệu.

Thuê bao: 10,7 triệu.

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 24%.

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 6,8:1.

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 75.

Số 2: Montenegro

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 3

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 210%

Dân số: 620.000

Thuê bao: 1,3 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 22%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 7,5:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 45

Số 3: Macau (Trung Quốc) – ITU thống kê riêng số liệu của Macau.

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 4

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 185%

Dân số: 540.000

Thuê bao: 1 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 19%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 6,1:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 50

Số 4: Cayman Islands

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 5

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 181%

Dân số: 60.000

Thuê bao: 108.700

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 26%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 3:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: chưa có số liệu.

Số 5: Hong Kong, Trung Quốc (ITU cũng thống kê riêng số liệu của Hong Kong).

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 6

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 180%

Dân số: 7 triệu

Thuê bao: 12,6 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 9%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 2,9:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 69.

Số 6: Anguilla (lãnh của Anh ở Caribbe)

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 7

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 180%

Dân số: 15.000

Thuê bao: 27.000

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 30%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 4,3:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: chưa có số liệu.

Số 7: Qatar

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 8

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 179%

Dân số: 1,4 triệu

Thuê bao: 2,5 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 38%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 8,7:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 40.

Số 8: Bahrain

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 9

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 177%

Dân số: 790.000

Thuê bao: 1,4 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 17%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 5,9:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 53.

Số 9: Ả Rập Xê Út

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 10

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 175%

Dân số: 25,7 triệu

Thuê bao: 44,9 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 37%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 10,8:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 38.

Số 10: St. Kitts and Nevis

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 11

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 166%

Dân số: 50.000

Thuê bao: 83.000 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 23%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 4:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 17.

Số 11: Nga

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 12

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 163%

Dân số: 141 triệu.

Thuê bao: 230,5 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 26%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 5,1:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 29.

Số 12: Panama

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 13

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 163%

Dân số: 3,5 triệu.

Thuê bao: 5,7 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 35%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 10,6:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 28.

Số 13: Lithuania

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 14

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 152%

Dân số: 3,3 triệu.

Thuê bao: 5 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 10%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 6,6:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 60.

Số 14: Dominica

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 15

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 151%

Dân số: 70.000 triệu.

Thuê bao: 106.000

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 20%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 6,1:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 42.

Số 15: Antigua and Barbuda

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 16

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 150%

Dân số: 90.000.

Thuê bao: 134.900

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 20%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 3,6:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 74.

Số 16: Bồ Đào Nha

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 17

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 149%

Dân số: 10,7 triệu.

Thuê bao: 15,9 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 9%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 3,7:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 48.

Số 17: Libya

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 18

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 148%

Dân số: 6,4 triệu.

Thuê bao: 9,5 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 80%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 9:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 6.

Số 18: Maldives

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 19

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 147%

Dân số: 310.000.

Thuê bao: 457.800

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 32%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 9,3:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 28.

Số 19: Luxembourg

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 20

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 147%

Dân số: 490.000.

Thuê bao: 720.800

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 9%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 2,7:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 87.

Số 20: Italy

Người dân nước nào sở hữu nhiều ĐTDĐ nhất? ảnh 21

Tỷ lệ thâm nhập ĐTDĐ: 147%

Dân số: 60 triệu.

Thuê bao: 88 triệu

Tăng trưởng hàng năm từ 2004-2009: 7%

Tỷ lệ ĐTDĐ: điện thoại cố định: 4,1:1

Ước tính số người dùng Internet/100 dân: 49.

Theo Bảo Bình (ICTnews / BusinessWeek)

Đọc thêm