Người chơi game mobile tăng vọt tại Trung Quốc

Người chơi game mobile tăng vọt tại Trung Quốc  ảnh 1

Theo tin tức từ bản “Báo cáo ngành game Trung Quốc”, tính từ tháng 1 – 6 năm 2014, số lượng người sử dụng game (bao gồm thị trường game online, game mobile, game offline) đã đạt hơn 400 triệu.

Thu nhập tiêu thụ thực tế là  49,62 tỷ nhân dân tệ ( khoảng 170 nghìn tỷ VNĐ), bao gồm thu nhập từ thị trường game client có thu nhập 25,57 tỷ nhân dân tệ (gần 90 nghìn tỷ VNĐ), thị trường webgame có thu nhập 9,18 tỷ tệ, thị trường game mobile có thu nhập 12,52 tỷ tệ, thị trường game social có thu nhập 2,34 tỷ tệ, thị trường game offline/console có thu nhập 10 triệu tệ.

Cạnh đó, trong nửa đầu năm 2014, số lượng người sử dụng ở thị trường game client và webgame hỉ có sự tăng trưởng nhẹ với 130 triệu người chơi game client và 300 triệu người chơi webgame. Tuy nhiên, số lượng người sử dụng game mobile đã có sự tăng vọt mạnh mẽ, đạt 330 triệu người với tỷ lệ tăng trưởng 89,5% so.