Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh

Nghệ thuật chụp ảnh sắp đặt này khá đơn giản với cả người không chuyên, nhưng để có được một tấm hình đẹp cũng không phải điều dễ dàng.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 1

Thị trấn mô hình. Ảnh: Matt West.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 2

Nhả đạn. Ảnh: giulipi.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 3

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 4
Dọn dẹp bầu trời. Ảnh: *hb19.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 5

Hứng trọn thời gian. Ảnh: *hb19.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 6

Xa quá! Ảnh: omalingue.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 7
Chơi đùa với mặt trời. Ảnh: Dannygabs.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 8

Khỏe như lực sĩ. Ảnh: jlbaynard.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 9

Bố ơi, nặng thế! Ảnh: VerseVend.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 10

Cô bé tí hon. Ảnh: Ybone Aparco.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 11
Bãi biển đồ chơi. Ảnh: RobW.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 12

Kẹo mây. Ảnh: Stuandgravy/Flickr.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 13

Đẩy nhẹ. Ảnh: Chaval Brasil/Flickr.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 14
Máy bay siêu nhỏ. Ảnh: Sumoetx.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 15

Lớn quá. Ảnh: *hb19.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 16

Kéo mây về nhà. Ảnh: *hb19.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 17

Quà tặng từ thiên nhiên. Ảnh: bksecretphoto.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 18
Đánh đu. Ảnh: stufenkollege.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 19

Bóng khổng lồ. Ảnh: mansszat.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 20

Vươn cao. Ảnh: ~Thanh.

Nghệ thuật phối cảnh xa gần trong nhiếp ảnh ảnh 21
Ảnh: twiga269.

Theo Châu An - Ảnh: DrWeb/Flickr (VNE)