Ngăn chặn triệt để những người xài ké Wi-Fi

Theo Nhóm Công nghệ trong tầm tay thực hiện