Ngăn chặn phóng to trong trình duyệt Firefox

Để phóng to, giữ phím CTRL trong khi nhấn dấu (+) hoặc scroll chuột. Để thu nhỏ, giữ phím CTRL trong khi bạn có nhấn dấu gạch ngang (-) hoặc scroll chuột. Để khôi phục lại kích thước bình thường, bấm CTRL + 0 (CTRL + số không).

Các thiết lập mặc định của firefox là:

Zoom.maxPercent: = 300 và zoom.minPercent =30

Có nghĩa là bạn không thể phóng to đến hơn 300 phần trăm kích thước thực tế của trang web, và không thể thu nhỏ đến dưới 30 phần trăm

Hướng dẫn dưới đây không cho phóng to như sau:

Trong Firefox, nhấp vào thanh địa chỉ (hoặc nhấn CTRL-L ), Gõ about: config, Sau đó chọn  I'll be careful, I promise. Trong thanh Filter, gõ Zoom.

Trong mục: Zoom.maxPercent

Thay đổi giá trị 300 thành 100 để ngăn chặng phóng to 

Đóng và khởi động  lại Firefox để xem kết quả.

Nguyễn Ngọc Phú

Đọc thêm