Ngắm iPad Air 2 mạ vàng đẹp long lanh

Nếu những điều này vẫn chưa đủ cho bạn, sao bạn không nghĩ đến một iPad Air 2 được mạ vàng 24k?

Ngắm iPad Air 2 mạ vàng đẹp long lanh ảnh 1

Các thợ kim hoàn của Karalux tại Việt Nam rất vui vẻ để mang đến cho bạn phiên bản iPad Air 2 mạ vàng với giá 28 triệu. Nó có giá cao hơn các máy tính bảng thông thường khoảng 700 USD. Với các thiết bị 16gb và 128GB lần lượt có mức giá 25 triệu và 35 triệu đồng. Ngoài ra, khi sở hữu các thiết bị iPad Air 2 mạ vàng trong tháng 11 này, bạn sẽ được tặng một tie-pin Sor mạ vàng 24k hoặc một bật lửa Zippo khi mua các thiết bị tương ứng.

Dưới đây là một số hình ảnh khác của iPad Air 2 mạ vàng:

Ngắm iPad Air 2 mạ vàng đẹp long lanh ảnh 2
Ngắm iPad Air 2 mạ vàng đẹp long lanh ảnh 3
Ngắm iPad Air 2 mạ vàng đẹp long lanh ảnh 4
Ngắm iPad Air 2 mạ vàng đẹp long lanh ảnh 5
Ngắm iPad Air 2 mạ vàng đẹp long lanh ảnh 6