Nexus 4 màu trắng có thể xuất hiện vào tháng 6 với Android 4.3

Đọc thêm