MyPublicWifi 5.1 – Biến máy tính thành điểm phát sóng không dây

Bạn đọc quan tâm tải tại http://goo.gl/Orwkg.

Dung lượng: 1MB.

Tương thích: Windows 7/8/8.1 (32-bit và 64-bit).

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần khởi động lại hệ thống để chương trình hoạt động được ổn định hơn. Đối với Windows 7, bạn nhấn phải vào biểu tượng của MPW và chọn Run as administrator để chạy chương trình bằng quyền quản trị.

Giao diện của chương trình khá đơn giản với 3 thẻ chính là Settings (bao gồm các thiết lập), Clients (danh sách các máy đang kết nối) và Management (cấu hình chương trình).

 

Tại mục Network name (SSID) bạn nhập vào tên định danh cho điểm phát sóng cần tạo, cùng với mật khẩu tương ứng ở mục Network key (lưu ý là mật khẩu phải từ 8 kí tự trở lên).

Tiếp theo, bạn đánh dấu chọn vào ô Enable Internet Sharing và lựa chọn kết nối muốn chia sẻ bao gồm Local Area Connection hay Ethernet (biến kết nối có dây thành không dây), Bluetooth Network Connection (chia sẻ kết nối Bluetooth) và Wi-Fi (chia sẻ kết nối không dây) rồi kích Set up and Start Hostpot là được.

Nếu muốn biến máy tính thành điểm phát sóng không dây theo các thiết lập mặc định của MPW thì đánh dấu chọn vào mục Hotspot has been set up on this Computer, rồi nhấn Start Hotspot và chờ một lát để hoàn tất. Thẻ Clients bên cạnh sẽ hiển thị danh sách các máy tính hoặc thiết bị đang truy cập vào mạng do bạn tạo ra.

 

Để thay đổi một số thiết lập của chương trình, bạn chuyển sang thẻ Management. Tại đây, bạn có thể lựa chọn lại ngôn ngữ hiển thị, hoặc đánh dấu chọn vào mục Block file sharing nếu như muốn cấm máy khách sử dụng các chương trình chia sẻ tập tin hoặc phần mềm qua giao thức P2P (điều này hạn chế được việc băng thông bị hút từ các ứng dụng như eDonkey, Utorrent, BitTorrent…).

Đọc thêm