Motorola tUng video quảng cáo thú vị về Moto 360

Motorola tUng video quảng cáo thú vị về Moto 360 ảnh 1

Để nhắc nhở chúng ta về sự xuất hiện của Moto 360, hãng đã tiếp tục tung lên 2 quảng cáo mới, cả 2 điều rất ngắn nhưng khá vui nhộn và có ý nghĩa sâu sắc. Nó không chỉ đơn giản là cuộc sống của chúng ta nữa, nó được kết hợp giữa cuộc sống trần tục và công nghệ đỉnh cao mới kết nối con người ở những nơi khác nhau.

Hãy cùng xem đoạn quảng cáo về Moto 360