MobiFone tăng cường hệ thống phục vụ lễ tang Đại tướng

MobiFone tăng cường hệ thống phục vụ lễ tang Đại tướng ảnh 1
Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin liên lạc của người dân tới viếng, đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng, MobiFone vừa công bố đã hoàn thiện các biện pháp chuẩn bị về mặt kỹ thuật tại những địa điểm diễn ra lễ viếng, lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ thể: Tăng cường 5 xe phát sóng lưu động, lắp mới 04 trạm phát sóng tại Quảng Bình (xung quanh khu vực tổ chức lễ tang). Theo đó, mở rộng cấu hình, tăng dung lượng của tất cả các trạm phát sóng xung quanh các khu vực tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, Quảng Bình và TP.HCM.

Hệ thống mạng lưới của MobiFone đã được chuẩn bị sẵn sàng, MobiFone đã bố trí nhân lực, triển khai các phương án kịp thời ứng cứu thông tin khi có sự cố để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho đồng bào cả nước về viếng, đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

TB

Đọc thêm