MobiFone là doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- MobiFone được công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” 2023.

Ngày 25-11, đã diễn ra diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2023 với chủ đề “Văn hóa kinh doanh – Dòng chảy Phát triển và Hội nhập”. Tại đây Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã được tôn vinh là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”. Diễn đàn này là hoạt động thường niên do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ VHTT&DL cùng các đơn vị có liên quan tổ chức.

27-11_mobifone_anh nhan giai.jpg
MobiFone được công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” 2023.

Đưa ra giải pháp triển cộng đồng doanh nghiệp

Diễn đàn năm nay được tổ chức tại TP.HCM với chủ đề “văn hóa kinh doanh – Dòng chảy Phát triển và Hội nhập”. Diễn đàn sẽ góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Cạnh đó, diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. Đây cũng là dịp để tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng cuộc vận động "Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước ta xác định “doanh nghiệp chính là trái tim của nền kinh tế," đóng góp hết sức quan trọng vào những kỳ tích của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang đối mặt với các cơ hội, thách thức đan xen đến từ những tác động đa chiều của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Trước các cơ hội, thách thức đặt ra, chúng ta đã lựa chọn chấn hưng văn hóa dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng, sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh là điều cốt lõi.

Theo đó, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp cần thể hiện rõ nét bản sắc cốt lõi của doanh nghiệp. Đồng thời kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa riêng biệt của đất nước và con người Việt Nam, gắn với sự phát triển hưng thịnh, bền vững, có trách nhiệm với xã hội.

"Bộ VHTT&DL tin tưởng rằng với sự vào cuộc và hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân. Diễn đàn năm nay sẽ đưa ra những đề xuất, giải pháp hiệu quả để phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có quy mô, trình độ, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc..."- Ông Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ.

MobiFone là doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

MobiFone là một trong 20 doanh nghiệp được tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023.

Để có được ghi nhận này, doanh nghiệp đã đáp ứng phần thẩm định với bộ tiêu chí đánh giá theo năm nhóm với 16 tiêu chí và 40 chỉ số.

Các nhóm tiêu chí đánh giá bao gồm: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Thượng tôn pháp luật; Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Tổng giám đốc MobiFone Bùi Sơn Nam cho biết, đây là vinh dự lớn mà Tổng công ty có được sau thời gian dài nỗ lực xây dựng văn hóa kinh doanh. Điều này nhằm hiện thực hóa sứ mệnh không ngừng sáng tạo, đổi mới, kiến tạo hệ sinh thái số hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người Việt và góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số. Đây cũng sẽ là tiền đề, là động lực để MobiFone tiếp tục vững tin trên con đường đã chọn – lấy văn hóa làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển.

MobiFone đã và đang chuyển đổi mạnh mẽ, thích ứng nhanh với thời đại số dựa trên sức mạnh nội tại là văn hóa của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp sẽ là “sức mạnh mềm” giúp MobiFone tiến nhanh hơn trên hành trình chuyển đổi số, từng bước chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ số, đóng góp vào công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia.

Đọc thêm