MobiFone chưa giới hạn thời gian cho tài khoản khuyến mại

Trước đó, ngày 06/04/2015, MobiFone đã nhắn tin cho một số khách hàng với nội dung: “MobiFone TANG NGAY 50% gia tri the nap trong ngay 08/04/2015. Thoi gian su dung tai khoan khuyen mai: 7 ngay voi menh gia the nap duoi 50.000d, 10 ngay vơi menh gia the tu 50.000d den duoi 100.000d, 15 ngay voi menh gia tu 100.000d den duoi 200.000d, 20 ngay voi menh gia tu 200.000d tro len. Tu choi QC, soan TC gui 9241” 

MobiFone chưa giới hạn thời gian cho tài khoản khuyến mại  ảnh 1
MobiFone xin đính chính thông tin: Hiện nay MobiFone chưa áp dụng chính sách giới hạn thời gian dành cho tài khoản khuyến mại của khách hàng. 
Tuy nhiên trong ngày 07/04/2015, MobiFone đã gửi tin nhắn cho khách hàng đã nhận thông báo trước đó với nội dung đã được điều chỉnh như sau: “MobiFone TANG NGAY 50% gia tri va nhan doi ngay su dung the nap trong ngay 08/04/2015 (khong gioi han thoi gian su dung so tien khuyen mai). Tu choi QC, soan TC gui 9241”.