Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego

Lego là thương hiệu đồ chơi xếp hình nổi tiếng của Đan Mạch được thành lập năm 1932. Người chơi có thể tự làm thành phố, con người hay bất cứ thứ gì có thể tưởng tượng ra chỉ bằng những miếng nhựa này. Theo kết quả điều tra gần đây mỗi năm, trẻ em trên toàn thế giới bỏ ra 5 tỷ giờ đồng hồ để chơi các sản phẩm từ Lego.

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 1

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 2

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 3

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 4

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 5

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 6

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 7

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 8

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 9

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 10

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 11

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 12

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 13

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 14

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 15

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 16

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 17

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 18

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 19

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 20

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 21

Mở hộp iPad theo phong cách vui nhộn với xếp hình Lego ảnh 22

Theo Thế Mạnh (VNE / Ntr23.posterous)