Microsoft tung bản Office cho thiết bị di động

Cả ba đều cho phép tải về và sử dụng miễn phí và chỉ cho phép đọc các văn bản. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn tạo và chỉnh sửa các file Office, họ sẽ phải sử dụng một trong các gói Office 365 của Microsoft với mức phí nhất định. Bên cạnh việc phát hành Office cho iPad, Microsoft đã quyết định miễn phí hoàn toàn Office Mobile cho iPhone và smartphone Android dành cho người dùng cá nhân.

NV