Microsoft tung bản cập nhật cho Office 2016 Preview trên Mac

Các tính năng mới xuất hiện trong bản cập nhật lần này bao gồm Propose New Time trong Outlook, cho phép những người tham dự cuộc họp có thể đề nghị thời gian họp thích hợp, những người tổ chức sẽ xem xét các đề xuất này và sửa đổi cho phù hợp. PowerPoint chỉ được cải thiện VoiceOver và khắc phục một vài lỗi nhỏ, trong khi Word được cải thiện hiệu suất và các phím tắt, khả năng tìm kiếm các mẫu tài liệu trực tuyến và nhiều hơn thế nữa. Bạn đọc quan tâm tải tại http://products.office.com/en-US/mac/mac-preview.

Microsoft tung bản cập nhật cho Office 2016 Preview trên Mac ảnh 1

Outlook
- Cải thiện kết nối mạng cho các tài khoản Exchange.
- Tính năng Propose New Time: những người tham dự có thể đề xuất thời gian mới cho một cuộc họp, tổ chức gặp gỡ và chỉnh sửa cho phù hợp.
Word
- Cải thiện hiệu suất khi cuộn trang .
- Bổ sung tính năng Macro recording mới.
- Tính năng tìm kiếm các mẫu tài liệu trực tuyến mới.
- Công cụ Proofing: hỗ trợ custom dictionary và exclude dictionary.
- Thêm các tùy chọn thiết lập thông tin cá nhân mới trong phần preferences.
- Cải thiện các phím tắt.

Microsoft tung bản cập nhật cho Office 2016 Preview trên Mac ảnh 2

Excel
- Tính năng phân tích ToolPak mới.
- Tính năng Solver mới.
- Cải thiện VoiceOver.
Powerpoint
- Cải thiện hỗ trợ VoiceOver.

Microsoft tung bản cập nhật cho Office 2016 Preview trên Mac ảnh 3

Đọc thêm