Microsoft tiếp tục vượt mặt nhiều công ty lớn

Theo Gartner, “Microsoft tiếp tục dẫn đầu thị trường bằng tầm nhìn với các dịch vụ SQL dành cho IMDBMS, NoSQL (Doc và K-V), hỗ trợ nhiều định dạng đám mây dbPaaS, được xây dựng sẵn các chức năng tiếp cận để phân tích và hỗ trợ cho di động”.

Microsoft tiếp tục vượt mặt nhiều công ty lớn ảnh 1

Danh sách khách hàng sử dụng SQL Server trên toàn thế giới được trải rộng trên mọi ngành nghề, từ công nghiệp nặng tới ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại như ngân hàng và tài chính.

Bảng phân tích thị phần của Gartner năm 2015 tiếp tục chỉ ra rằng Microsoft có sự tăng trưởng vượt trội, nắm giữ vị trí số hai về doanh thu của DBMS (năm thứ ba liên tục trong hạng mục này). Với sự ra mắt của SQL Server 2016, Microsoft đã bắt đầu hỗ trợ cho Linux, bổ sung nền tảng di động để mở rộng tính năng của SQL.

Ngoài ra, hơn 80% khách hàng sử dụng đều chia sẻ rằng, họ có thể dễ dàng nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới.