Microsoft ra mắt ứng dụng gửi email mới

Send có thiết kế khá đơn giản, cho phép bạn có thể gửi email cực nhanh bằng cách bỏ qua các thông tin không cần thiết như chữ ký, không tiêu đề, những câu chào hỏi… Giải thích về vấn đề này, Microsoft cho biết họ muốn những cuộc đối thoại của người dùng luôn được diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ, đồng thời các vấn đề cốt lõi quan trọng vẫn được giữ lại.

Hiện Send mới có mặt miễn phí trên iOS tại Mỹ và Canada trước, sau đó là Android và Windows Phone cũng như các quốc gia khác trong thời gian tới.

MINH HOÀNG

Đọc thêm