Microsoft ra mắt các bộ sản phẩm 2010

Những sản phẩm mới này cung cấp cho người dùng những tính năng mới như kết nối và hợp tác với đặc tính nổi bật là tiếp cận dữ liệu ở bất cứ đâu thông qua Microsoft Office Web Apps, PowerPoint, Microsoft Excel and OneNote. Với khả năng tiếp cận tài liệu từ bất cứ địa điểm nào, Web Apps giúp bảo quản tình trạng của văn bản, nội dung và định dạng của văn bản sẽ được giữ nguyên khi chúng được di chuyển từ PC, điện thoại hay các trình duyệt.

Bộ Office Mobile 2010 hiện có của khách hàng sẽ được cung cấp miễn phí qua Windows R Phone Marketplace cho tất cả điện thoại đã có phiên bản Office Mobile cũ. Với Office Mobile 2010, người dùng có thể làm việc với các văn bản Office chứa trong điện thoại, gắn văn bản vào email tìm, chỉnh sửa và cập nhật những văn bản có trên một trang web Microsoft SharePoint.

VŨ YẾN