Microsoft hợp tác tăng cường bảo mật thông tin

Theo biên bản này hai bên sẽ thường xuyên cập nhật, chia sẻ những thông tin bảo mật giữa Việt Nam với thế giới và ngược lại. Cụ thể là thông tin về tình trạng an toàn thông tin, lỗ hổng bảo mật, thủ đoạn mới của tin tặc, tài liệu nghiệp vụ về an toàn thông tin…

Bên cạnh đó, Microsoft sẽ hợp tác với VNISA trong việc tư vấn cho các tổ chức Việt Nam thực hiện các giải pháp an ninh cho doanh nghiệp một cách tối ưu nhất; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, đặc biệt trong các lĩnh vực di động và điện toán đám mây.