Microsoft hỗ trợ ứng dụng CNTT tại Bộ TN&MT

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp triển khai các lĩnh vực trọng tâm bao gồm:

- Giới thiệu và cập nhật thông tin xu hướng phát triển CNTT, hỗ trợ đào tạo nhân lực CNTT cho Bộ TN&MT.

- Hợp tác, tư vấn Kiến trúc Chính phủ điện tử và cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

- Tư vấn tối ưu hoá các hệ thống CNTT nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phòng chống thất thoát dữ liệu, chủ động phát hiện và phòng chống các loại hình tấn công vào các hệ thống CNTT ngành tài nguyên môi trường.

- Tư vấn, định hướng phát triển hạ tầng và nền tảng trên công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, mạng lưới kết nối internet (IoT).

- Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong công tác cung cấp các dịch vụ công trực tuyến do Bộ TN&MT thực hiện.

Microsoft cam kết hỗ trợ các tổ chức bộ ngành phát triển CNTT tại Việt Nam, tối ưu hóa hạ tầng và nền tảng điện toán đám mây thông minh nhằm tạo ra các trải nghiệm phong phú, cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Bá Quỳnh, GĐ khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp nhà nước, Microsoft Việt Nam nhấn mạnh: “Các giải pháp hiện đại và nền tảng dữ liệu lớn của Microsoft sẽ giúp Bộ TN&MT có thể sử dụng dịch vụ đám mây linh hoạt, trao quyền cho nhân sự và nâng cao năng lực của khối hành chính công”. 

 

Đọc thêm