Microsoft dừng hỗ trợ Windows 7

Microsoft dừng hỗ trợ Windows 7 ảnh 1

Đặc biệt với Windows 7, Microsoft sẽ chỉ tiếp tục hỗ trợ chính thống cho hệ điều hành này đến thời điểm trên. Dù vậy trong thời gian này, Windows 7 sẽ không được thay đổi giao diện hay bổ sung thêm bất kỳ tính năng nào mà sự hỗ trợ chỉ tập trung vào các bản vá bảo mật.

HB