Microsoft dừng hỗ trợ Windows 7

Đặc biệt với Windows 7, Microsoft sẽ chỉ tiếp tục hỗ trợ chính thống cho hệ điều hành này đến thời điểm trên. Dù vậy trong thời gian này, Windows 7 sẽ không được thay đổi giao diện hay bổ sung thêm bất kỳ tính năng nào mà sự hỗ trợ chỉ tập trung vào các bản vá bảo mật.

HB

Đọc thêm