Microsoft cung cấp chương trình học miễn phí cho tài xế Grab

Dự án bao gồm các chương trình học trực tuyến miễn phí tại GrabAcademy, cung cấp cho tài xế những thông tin cơ bản và cần thiết về công nghệ, sử dụng Internet hiệu quả và các kỹ năng số cơ bản khác… 

Dự án sẽ góp phần xây dựng lực lượng tài xế có kỹ năng công nghệ, ủng hộ mục tiêu nâng cao hiểu biết cho người dân về tài chính và kỹ thuật số, qua đó đóng góp một phần vào mục tiêu quốc gia là có được 65-70% dân số hiểu biết về hai lĩnh vực này.

Toàn bộ chương trình học trực tuyến bao gồm ba nội dung chính được chia thành 14 chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, từ giới thiệu về web, cách tìm kiếm thông tin, tạo email, đặt mật khẩu an toàn… đến nhận diện các rủi ro lừa đảo trực tuyến, bảo mật thông tin cá nhân, sử dụng thông tin văn minh.

Sau khi hoàn thành khóa học với mức đánh giá đạt yêu cầu, tài xế sẽ được cấp chứng chỉ của Microsoft.

Dự án này là một trong những nỗ lực của Microsoft trong hành trình trang bị kỹ năng số và mở rộng cơ hội việc làm cho người dân Việt Nam trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế 4.0, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo kỹ năng số cho 20 triệu người ở châu Á.

Sau Indonesia, Việt Nam là quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á mà Grab hợp tác cùng Microsoft triển khai dự án nâng cao kỹ năng công nghệ cho người dân trong khu vực.

Đọc thêm