Cần làm gì khi bị mạo danh Facebook?

Cần làm gì khi bị mạo danh Facebook?
(PLO)- Nếu ai đó cố tình chơi xấu, họ sẽ tìm cách thu thập thông tin cá nhân và báo cáo (report) tài khoản của bạn là giả mạo. Cần làm gì khi bị người khác giả mạo Facebook?
Xem thêm