Messenger sắp ngập tràn quảng cáo?

Cụ thể, khi người dùng tương tác với quảng cáo, nó sẽ đưa bạn đến trang web của doanh nghiệp, đồng thời tạo ra kênh trao đổi giữa hai bên thông qua tính năng Click to Messenger ads. Lưu ý, quảng cáo chỉ xuất hiện trên màn hình chính, nếu không thích, người dùng vẫn có thể ẩn nó đi hoặc nhấn Report nếu thấy nội dung không phù hợp.

Đọc thêm