Mẹo sao lưu và phục hồi mật khẩu Wi-Fi

Do đó, nếu muốn sao lưu lại toàn bộ mật khẩu, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng PAIRS tại địa chỉ https://goo.gl/DXWUDF, hãy chắc chắn rằng tùy chọn Unknown sources (không rõ nguồn gốc) đã được kích hoạt trong phần Settings (cài đặt) > Security (bảo mật). Giao diện chính sẽ có hai tùy chọn chính là Backup (sao lưu) và Restore (phục hồi), người dùng chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn và chờ một lát để quá trình này hoàn tất.

Đọc thêm