Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 1

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 2

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 3

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 4

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 5

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 6

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 7

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 8

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 9

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 10

Máy tính 70 TB tự chế chứa được 24 triệu bài hát MP3 ảnh 11

Để có được bộ máy tính này, tác giả phải sử dụng hòm gỗ to, bộ nguồn lên đến hàng nghìn W cùng 40 quạt tản nhiệt luôn giữ cho ổ cứng không bị quá nóng.

Theo Thế Mạnh  - Ảnh: Trinixy (VNE)