Thanh toán dễ hơn với QR Code

Thanh toán dễ hơn với QR Code
(PLO) - Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng cách quét QR Code thông qua Payoo hoặc các ứng dụng của ngân hàng có liên kết.