Mật độ ổ cứng sẽ đạt 2,4 TB trên mỗi inch vuông vào 2014

Trong khoảng 2 năm tiếp sau nữa, các loại ổ với dung lượng mỗi lớp đĩa là 3 TB sẽ xuất hiện trên thị trường - trung bình một ổ đĩa 5 lớp sẽ có dung lượng 15 TB.

Dung lượng đó đạt được là nhờ hai công nghệ ghi nổi và ghi riêng rẽ. Nổi bật nhất là kỹ thuật ghi riêng rẽ, sử dụng nguyên tắc tạo một lưới gồm nhiều lỗ trên bề mặt đĩa, mỗi lỗ có một lượng vật liệu từ nhất định để lưu giữ một bit dữ liệu. Công nghệ này tạo nên những vòng tròn xoáy ốc hướng tâm trên các vùng ghi, tách biệt với nhau bởi các đường rãnh.

Theo VNE/The Register