"Mặt cười" đã xuất hiện trên bình luận Facebook

"Mặt cười" đã xuất hiện trên bình luận Facebook ảnh 1

Sau khi cập nhật nhiều biểu tượng cảm xúc nổi tiếng vào tính năng Chat, Facebook tiếp tục làm hài lòng người dùng bằng việc đưa emoticon vào trong nội dung bình luận.

"Mặt cười" đã xuất hiện trên bình luận Facebook ảnh 2

Người dùng từ nay có thể nhập bằng tay 21 emoticon đình đám để thể hiện cảm xúc của mình một cách sống động hơn.

Bảng emoticon và cách nhập bằng tay:

"Mặt cười" đã xuất hiện trên bình luận Facebook ảnh 3

Theo Du Lam Tổng hợp (ICTnews)