Mắt Bão thành registrar

Trong hàng trăm registrar trên thế giới chỉ có Mắt Bão hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Từ nay, các doanh nghiệp đối tác Việt Nam của Mắt Bão không phải tốn lệ phí 120 USD đăng ký lại tên miền đã hết hạn và sẽ được hỗ trợ giải quyết tranh chấp liên quan đến tên miền.                    

BÁ HUY